در این بخش کتاب های کیندل آمازون و مقالات پولی خارجی با اعمال سوبسید و احتساب هر دلار 2000 تومان در اختیار شما قرار می گیرد.در این بخش کتابهای کیندل با  ویرایش Epub،Kindle و pdf در اختیار شما قرار خواهد گرفت.همچنین کتاب یا مقاله ی مورد نظر خود را توانید با توجه به دستورالعمل موجود در این لینک  سفارش دهید تا در کوتاهترین زمان ممکن خریداری شده و به شما تحویل داده شود.