هنر نیز مانند سایر حوزه ها امروزه به صورت یک علم در دانشگاه ها در مقاطع مختلف تحصیلی به صورت تخصصی دنبال می شود.از جمله گرایش ها یی که در مقطع کارشناسی ارشد در حال حاضر در دانشگاههای کشور ایران پذیرای هنرمندان و دانشجویان عزیز است می توان به این موارد اشاره کرد:
 کارگردانی،پژوهش هنر،تصویر متحرک(انیمیشن)،ارتباط تصویری،تصویر سازی،نقاشی،عکاسی،طراحی صنعتی،مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی