مهندسی مکانیک در مقطع کارشناسی ارشد دارای هشت گرایش اصلی است:
مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی ،مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی ،مهندسی مکانیک – ساخت تولید ، مهندسی پزشکی – بیومکانیک ، مهندسی مکانیک – سیستم محرکه خودرو ، مهندسی مکانیک – سیستم‌های تعلیق ترمز و فرمان ، مهندسی مکانیک – سازه بدنه خودرو ، مهندسی مکانیک-مکاترونیک
همچنین فارغ‌التحصیلان مهندسی مکانیک می‌توانند برای دوره کارشناسی ارشد خود ۳ گرایش فرعی مهندسی مکانیک را نیز انتخاب کنند:
سیستمهای انرژی و محیط زیست، انرژی هسته‌ای ، مهندسی دریا