در این بخش پایان نامه های مربوط به حوزه ی فنی مهندسی قرار داده می شوند.از جمله مجموعه های این حوزه در مقطع کارشناسی ارشد می توان به موارد زیر اشاره کرد:
مجموعه مهندسی برق،مجموعه مهندسی نفت،مجموعه مهندسی صنایع،مدیریت در سوانح طبیعی،مهندسی عمران – نقشه برداری،مهندسی مکانیک،مهندسی معدن،مهندسی مواد،مهندسی مواد نانو مواد،مهندسی فناوری اطلاعات،مهندسی کامپیوتر،مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی ،مهندسی شیمی- بیو تکنولوژی- داروسازی،مهندسی فرآوری و انتقال گاز،مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون