کتابخانه از ديرباز به عنوان کانون گردآوري منابع مکتوب فرهنگي، علمي و فني و اشاعه اطلاعات سازمان يافته آنها در ميان گروههاي مختلف استفاده کننده شناخته شده است. پيشرفتهاي سريع جوامع انساني و نيز افزايش ميزان انتشارات در زمينه هاي مختلف دانش بشري، ايجاد و گسترش کتابخانه ها را امري الزامي ساخته است.رشته  کتابداري  با دانش اندوزي  سر و کار دارد. بنابراين  هر فردي  که  دامنه  مطالعات  او گسترده تر باشد، قابليت  پيشرفت  بيشتري  در اين  رشته  دارد. زيرا قناعت  به  دانسته هاي  موجود و خود را بي نياز از ارتقا» و بهبود دانش  و معرفت  دانستن ، آفتي  خطرزا براي  رشته  کتابداري  است.  فراگيري  آهسته  و پيوسته  و شکيبايي  و بردباري  در برخورد با اطرافيان  و پرسش  کنندگان  نيز دو ويژگي  عمده اي  است  که  دانشجويان  اين  رشته  بايد در خود بپرورانند.