مجموعه ی مدیریت طیف وسیعی از رشته ها و گرایش ها را به خود اختصاص می دهد از جکله این گرایش ها عبارتند از : مديريت بازرگاني،مديريت صنعتي،مديريت دولتي،مدیریت فن‌آوری اطلاعات،مجموعه مدیریت اجرایی (MBA)