رشته زبان و ادبيات فارسي در مقطع كارشناسي ارشد شامل دو گرایش زبان و ادبيات فارسي و ادبيات مقاومت می باشد . دانشجويان در گرایش ” زبان و ادبيات فارسي” در مقطع كارشناسي ارشد با نظم و نثر فارسي، تاريخ ادبيات و هم‌چنين نظم و نثر عربي بيش از پيش آشنا مي‌شوند.گرایش  “ادبيات مقاومت “مدت زمان كوتاهي است كه به جمع رشته‌هاي دانشگاهي اضافه شده است و تنها در دانشگاه شهيد باهنر كرمان تدريس مي‌شود. اين رشته به شيوه‌اي تخصصي، دانشجويان را با ادبيات پايداري (يا همان مقاومت) آشنا مي‌كند. در واقع دانشجويان در طول تحصيل خود بيشتر با ادبيات هشت‌ساله دفاع مقدس ايران و هم‌چنين با ادبيات پايداري کشورهايي چون فلسطين، لبنان، سوريه، افغانستان، عراق، بوسني و هرزگوين ، امريکاي لاتين و ديگر ملل آشنا خواهند شد.